A catalogue of Tibetan Manuscripts at the Bodleian Libraries

དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ཡབ་ཡུམ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མསྡོར་བསྡུས་བཞུགས་གསོལ་སོ།