A catalogue of Tibetan Manuscripts at the Bodleian Libraries

དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། འཕགས་མཆོག་ནམ་མཁའི་རྒྱལ་པོ་གྲུབ་ཆེན་གྱི་ཁོག་དབུབ་ཕན་བདེའི་ཆུ་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།