A catalogue of Tibetan Manuscripts at the Bodleian Libraries

བཻ་དཀར་དགོངས་དོན་གཤིན་རྩིས་འཁྱེར་བདེར་གཅེས་པར་བཏུས་པ་ཕན་བདེའི་དཔལ་འབྱེད་རིན་ཆེན་ལྡེའུ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།