A catalogue of Tibetan Manuscripts at the Bodleian Libraries

Lha ldan sogs dbus 'gyur chos sde khag dar/ /yar lung lho rgyud/ gtsang stod/ byang rwa sgreng rgyal ba'i 'byung gnas sogs kyi rten gnas mang po'i gnas yig ngo mtshar lung ston me long zhes bya ba bzhugs so/