A catalogue of Tibetan Manuscripts at the Bodleian Libraries

གཏེར་གསར་དྲག་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ངག་གིས་དཔལ་བསྐྱེད